Kasutustingimused

Veebikeskkonna www.juststriim.com omanik on MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, äriregistri kood 80044767, postiaadress: Telliskivi 60a, Tallinn, 10412 ning haldaja on Just Film, e-mail justfilm@poff.ee.

Kasutades JustStriim keskkonda nõustute keskkonna kasutustingimustega (isikuandmete töötlemine, veebikeskkonna kasutamine). Juhul, kui te ei nõustus eelmainitud tingimustega, siis palume teil JustStriim keskkonda mitte kasutada.

Isikuandmeid kasutatakse kahel eesmärgil:

JustStriim kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele kasutaja andmeid.

JustStriimi veebikeskkonnas avaldatud materjalide (filmid, õppematerjalid) kopeerimine ja levitamine ilma JustStriimi kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: justfilm@poff.ee.

Veebikeskkonna välja toomisel, nimetamisel paberväljaandes, raadios või televisioonis tuleb avaldada keskkonna nimi. Internetikeskkonnast refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule ka link juststriim.com lehele.

Kasutajal on õigus kasutada JustStriim keskkonda kooskõlas Kasutustingimustega.

Kasutaja on kohustatud kasutama JustStriimi heas usus, järgides kehtivaid õigusakte ning head tava.

Veebikeskonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja JustStriim lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.